Wspólne Wartości

Odpowiedzialność społeczna była zawsze częścią naszego DNA. Ponad 10 lat temu rozpoczęliśmy politykę odpowiedzialnych inwestycji, następnie przeszliśmy od implementowania celów Zrównoważonego Rozwoju do tworzenia procesu Wspólnych Wartości.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/2088

Ujawnienia dot. negatywnego wpływu podjętych decyzji inwestycyjnych na czynniki zrównoważonego rozwoju

Pracujemy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawnień związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych.

Polityka w zakresie ryzyka zrównoważonego rozwoju
Uwzględniamy analizę i zarządzanie ryzykiem zrównoważonego rozwoju w naszym procesie inwestycyjnym. Analiza ta ma na celu określenie wpływu tych ryzyk na perspektywy rozwoju spółek pod względem sprzedaży, marż i przyszłej wartości.

Niekorzystny wpływ na zrównoważony rozwój na poziomie podmiotu
Monitorujemy określone wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Niemniej jednak analiza obecnie nie obejmuje negatywnego wpływu decyzji inwestycyjnych na czynniki zrównoważonego rozwoju.

Polityka wynagrodzeń w zakresie ryzyka zrównoważonego rozwoju
Jesteśmy zobowiązani do przyjęcia ostrożnej polityki wynagrodzeń i motywacji, która odzwierciedla i promuje efektywne zarządzanie ryzykiem i nie zachęca do podejmowania ryzyka.

Pracujemy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawnień związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych. Polityka w zakresie ryzyka zrównoważonego rozwoju Uwzględniamy analizę i zarządzanie ryzykiem zrównoważonego rozwoju w naszym procesie inwestycyjnym. Analiza ta ma na celu określenie wpływu tych ryzyk na perspektywy rozwoju spółek pod względem sprzedaży, marż i przyszłej wartości. Niekorzystny wpływ na zrównoważony rozwój na poziomie podmiotu Monitorujemy określone wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Niemniej jednak analiza obecnie nie obejmuje negatywnego wpływu decyzji inwestycyjnych na czynniki zrównoważonego rozwoju. Polityka wynagrodzeń w zakresie ryzyka zrównoważonego rozwoju Jesteśmy zobowiązani do przyjęcia ostrożnej polityki wynagrodzeń i motywacji, która odzwierciedla i promuje efektywne zarządzanie ryzykiem i nie zachęca do podejmowania ryzyka. OŚWIADCZENIE 21 INVEST W ZAKRESIE RYZYK ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU DOTYCZĄCE 21 INVESTIMENTI SGR SPA I 21 INVEST FRANCE SAS SAS

Nasza filozofia

Obserwowanie współzależności między elementami społecznymi i biznesowymi otwiera nowe ważne możliwości innowacji, wzrostu i odpowiedzialności społecznej na większą niż dotychczas skalę.

Takie podejście jest dla nas inspirujące i motywujące.

Nasza droga do Wspólnych Wartości
 
 
2009
Sygnatariusz PRI
2010
Wdrożenie polityki ESG i corocznego monitorowania spółek portfelowych
2013
Pierwszy coroczny rating PRI i pilotażowy raport ocen
2014
Pierwszy raport zrównoważonego rowoju na poziomie całej grupy
2016
Partnerstwo z Inicjatywą Wspólnych Wartości
2016
Pierwsze case-study Wspólnych Wartości
2016
Sygnatariusz Carbon Initiative 2020
2017
Wyróżnieni Nagrodą Najlepszych Praktyk ESG przez SWEN Capital Partners
2019
Warsztaty nt Wspólnych Wartości z FSG i Harvard Business School
2020
Inauguracja podręcznika Wspólnych Wartości
2021
Zgodnść z Regulacją UE dotyczącą Publikacji Zasad Odpowiedzialnego Inwestowania (Regulacja EU 2018/2088)
 
 
 
Odpowiedzialne inwestycje

Element tworzący wzrost.

Uważamy odpowiedzialne inwestycje za część strategii, która pozwala na ciągłe tworzenie wartości dla naszych inwestorów.

Z tego powodu, czynniki środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego są częścią naszego procesu inwestycji i zaangażowania. Od 2009 roku jesteśmy Sygnatariuszem Zasad Odpowiedzialnego Inwestowania (PRI) i od tego czasu uczestniczymy w raportowaniu PRI oraz podlegamy cyklicznej ocenie jakości naszych działań związanych z odpowiedzialnym inwestowaniem.

Otrzymaliśmy ocenę A lub A+ w modułach Strategia & Ład Korporacyjny i Private Equity od PRI od 2015 roku.

W 2020 roku otrzymaliśmy ocenę A+ w obu dziedzinach. Daje nam to miejsce w czołówce pośród ponad 2000 sygnatariuszy PRI.

UN PRI
Wspólne Wartości – case study

Farnese

Wiodąca włoska grupa produkująca, sprzedająca i promująca wina ze środkowych i południowych Włoch. Farnese szczyci się światową bazą ponad 2.600 dystrybutorów, hoteli i firm cateringowych i generuje 95% sprzedaży z eksportu.

Odkryj więcej

Forno d’Asolo

Znaczący włoski producent i dystrybutor szerokiej gamy mrożonego pieczywa i wyrobów cukierniczych, dostarczanych do ponad 35 tysięcy klientów, głównie barów, piekarni, kawiarni i hoteli.

Odkryj więcej

MaxiCoffee

Pierwszy europejski importer kaw „specialty” poprzez markę Lugat. MaxiCoffee gwarantuje sprawiedliwe zarobki dla farmerów, zapewnia certyfikaty pochodzenia produktu i promuje respektowanie zasad społecznych i środowiskowych.

Odkryj więcej
Strategia krok po kroku

Wprowadziliśmy przestrzeganie zasad społecznych i środowiskowych w naszym procesie, zarówno przed jak i po inwestycji. Uważamy, że takie podejście jest kluczowym elementem w tworzeniu wartości biznesu.

1 - Przegląd

Identyfikacja ryzyk związanych ze zrównoważonym rozwojem

  2 - Due diligence

  Badanie i ocena ryzyk związanych ze zrównoważonym rozwojem

   3 - Aktywny inwestor

   Monitorowanie wskaźników zrównoważonego rozwoju

    4 - Wyjście z inwestycji

    Poprawa elementów zrównoważonego rozwoju w celu uzyskania wyższej wartości na wyjściu z inwestycji

     Tworzenie Wspólnych Wartości: Roczny Raport Zrównoważonego Rozwoju

     Raport ESG 2019

     Download

     Raport ESG 2020

     Download

     Raport ESG 2021

     Download

     Raport ESG 2022

     Download
     “Dla nas, odpowiedzialność społeczna to praca nad tym, aby nasze firmy były stabilne i trwałe, inwestując w zrównoważony rozwój, oraz cyfryzację, dwa najważniejsze czynniki kreujące wartość społeczność i ekonomiczną.”

     Alessandro Benetton

     Geometric Shape
     Geometric Shape
     Geometric Shape
     Geometric Shape
     Geometric Shape
     Geometric Shape