21 Invest - Italy. Studium przypadku

Kupujemy firmy, które naszym zdaniem mogą rozwijać się szybciej niż gospodarka. Inwestujemy w zwiększenie przewagi konkurencyjnej oraz oferujemy naszą wiedzę w zdobywaniu nowych rynków zbytu na produkowane przez nie towary.

21 Invest - Italy. Przegląd krajowych aktualności

21 Invest signs a binding agreement to acquire Zanzar

11 listopada 2021

21 Invest backed Aussafer acquires Ramo

30 września 2021

21 Invest Italy acquired Witor’s

30 lipca 2021

21 Invest - Italy. Miejscowy zespół