21 Invest - Italy. Studium przypadku

Kupujemy firmy, które naszym zdaniem mogą rozwijać się szybciej niż gospodarka. Inwestujemy w zwiększenie przewagi konkurencyjnej oraz oferujemy naszą wiedzę w zdobywaniu nowych rynków zbytu na produkowane przez nie towary.

21 Invest - Italy. Przegląd krajowych aktualności

Andrea Mazzucato promoted to Managing Partner of 21 Invest in Italy

4 maja 2020

SIFI to acquire a pharmaceutical product portfolio in France

5 lipca 2019

21 Invest Italy invested in Casa Vinicola Zonin

15 grudnia 2018

21 Invest - Italy. Miejscowy zespół