Nasza Misja

Inwestujemy w firmy, którym pomagamy rosnąć, stawać się bardziej konkurencyjnymi i odpowiedzialnymi społecznie, a przede wszystkim oferować bezpieczne i przyjazne miejsca pracy.

Nasza tożsamość

Słowa, które nas definiują.

Nasze wartości inspirują nas i są podstawą podejmowanych decyzji.

Kierujemy się i wierzymy w:

Dynamizm
Jesteśmy otwarci na zmianę i pracujemy nad usprawnieniem, ewolucją i innowacją.

Odpowiedzialność
Działamy z poszanowaniem zasad społecznych razem z naszymi inwestorami, firmami i lokalnymi społecznościami.

Przedsiębiorczość
Motywuje nas odkrywanie nowych możliwości i aktywne wsparcie biznesu.

Nasze podejście

Narzędzia do tworzenia wartości.

Dostarczamy naszym spółkom odpowiednich narzędzi do realizacji przyspieszonej ścieżki wzrostu. Wspieramy je w realizacji ambitnych celów finansowych, strategicznych i organizacyjnych i przekuwamy je w wartość biznesu. Systematycznie używamy trzech dźwigni wsparcia: instytucjonalizacja, wzrost i zrównoważony rozwój.

Instytucjonalizacja

Dbamy, aby firmy były wystarczająco wydajne i zdolne do osiągniecia wyznaczonych celów wzrostu i wysokiej efektywności w najważniejszych obszarach.

Wzrost

Wspieramy firmy w ich krajowej i międzynarodowej ekspansji. Realizujemy wzrost także przez strategiczne przejęcia innych firm, aby rozszerzyć gamę produktów, bazę klientów, czy zdobyć nowe rynki.

Zrównoważony rozwój

Wierzymy, że nasze spółki portfelowe mają obowiązek wspierania lokalnych społeczności i dbania o środowisko. Patrzymy na odpowiedzialność społeczną i zrównoważony rozwój pod każdym kątem, uwzględniając wszystkie elementy, które na nie wpływają.

Wspólne Wartości

Poszukujemy możliwości wsparcia wzrostu firmy i rozwiązywania kwestii społecznych, przy jednoczesnej realizacji satysfakcjonującego zwrotu z inwestycji dla inwestorów i zachowaniu interesów dostawców, klientów, pracowników i lokalnych społeczności.

Shared Value
Cyfryzacja

Opracowujemy z naszymi spółkami portfelowymi efektywną i optymalną strategię cyfrową.

Potrzeba cyfrowej transformacji zaczęła tworzyć nowe możliwości rozwoju, ale również pojawiły się nowe zagrożenia i wyzwania.

Bezpieczeństwo cybernetyczne, ochrona danych oraz cyfrowa świadomość i umiejętności są kluczowe dla budowania skutecznych strategii, które napędzają sprzedaży i wpływają na poprawę marż, a także podnoszą efektywność i kreują wartość firmy.

Strategia ekspansji

Wspieramy spółki portfelowe, działające na rozdrobnionych rynkach, w ekspansji i procesach konsolidacyjnych.

Takie podejście pozwala na zajmowanie kluczowych pozycji i rozwój geograficzny, a także wzmocnienie już posiadanego udziału rynkowego i powiększenie jego skali.

Dodatkowo takie działanie umożliwia znaczące wzmocnienie strategicznej pozycji i pozwala na dalszy wzrost.

#21PortfolioStories

Materiał udostępniony w ramach #21PortfolioStories prezentuje w jaki sposób angażujemy się w kreowanie wartości przy wykorzystaniu transformacji cyfrowej i konsolidacji rynku.

Kliknij poniższy link, żeby obejrzeć pozostały materiał.

“Posiadanie wspólnego celu ma dla nas ogromne znaczenie. Chcemy budować i pozostawić trwałą wartość i rozwijać zrównoważone otoczenie z myślą o przyszłych pokoleniach.”

Alessandro Benetton

Geometric Shape
Geometric Shape
Geometric Shape
Geometric Shape
Geometric Shape
Geometric Shape