21 Concordia

Warszawa

Inwestujemy w polskie małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają ambicję kontynuować rozwój i osiągać kolejne sukcesy.

Lokalny zespół

W sercu Europy Środkowej.


Od 2013 21 Concordia wspiera biznesowo, strategicznie i kapitałowo polskich przedsiębiorców, wykorzystując wieloletnie doświadczenia 21 Invest w zakresie najwyższych standardów private equity, oraz zaangażowanie zespołu młodszych kolegów.

Poznaj zespół
Polskie przykłady

Strategia inwestycyjna w praktyce

Te przykłady opisują nasze wypracowane podejście i zrozumienie dynamiki biznesu w sektorach, w których się specjalizujemy, jak usługi biznesowe, logistyka i produkcja w Polsce i Europie Środkowo Wschodniej.

Poland highlights and news

Aktualne wiadomości.

Sort by newest article
  • Sort by newest article
  • Sort by oldest article