21 Concordia - Poland. Studium przypadku

Kupujemy firmy, które naszym zdaniem mogą rozwijać się szybciej niż gospodarka. Inwestujemy w zwiększenie przewagi konkurencyjnej oraz oferujemy naszą wiedzę w zdobywaniu nowych rynków zbytu na produkowane przez nie towary.

21 Concordia - Poland. Przegląd krajowych aktualności

21 Concordia exits Apaczka

13 października 2020

21 Partners has become 21 Invest: a story that renews itself alongside its companies

28 listopada 2018

21 Concordia invests in VGL

4 lipca 2018

21 Concordia - Poland. Miejscowy zespół

ETYKA ESG

Procedura 21 Concordia ma na celu zapewnienie osobom trzecim możliwości składania zapytań lub uwag związanych z polityką 21 Concordia dotyczącą Środowiska i Spraw Socjalnych i / lub projektów finansowanych przez 21 Concordia, oraz zapewnienie, że uwagi te zostaną zaadresowane przez 21 Concordia w odpowiednim czasie. Procesem przyjmowania, przeglądu, i reagowania na uwagi osób trzecich zarządza Administrator 21 Concordia.

Osoba, społeczność lub inna osoba trzecia, taka jak np. organizacja społeczna, może zgłaszać swoje pytania lub uwagi do 21 Concordia, wypełniając poniższy formularz. Można też skontaktować się z nami telefonicznie na 22 102 60 40.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. Nr 133 poz.883).

    21 Concordia potwierdzi otrzymanie zgłoszenia w ciągu 48 godzin od otrzymania pisemnego zapytania lub uwagi, i przygotuje odpowiedź w terminie 15 dni roboczych. Osoby zgłaszające zapytania lub uwagi zgodnie z niniejszą procedurą nie ponoszą żadnych kosztów lub opłat związanych z faktem ich zgłoszenia. Zainteresowane strony mogą zgłaszać zapytania i uwagi bez obaw o działania wsteczne, oraz mogą zażądać od 21 Concordia aby ich dane nie były ujawniane firmie odpowiedzialnej za projekt bez ich uprzedniej zgody.