21 Invest - France. Studium przypadku

Kupujemy firmy, które naszym zdaniem mogą rozwijać się szybciej niż gospodarka. Inwestujemy w zwiększenie przewagi konkurencyjnej oraz oferujemy naszą wiedzę w zdobywaniu nowych rynków zbytu na produkowane przez nie towary.

21 Invest - France. Przegląd krajowych aktualności

21 Invest France acquires Edukea group

23 września 2021

21 Invest France takes majority stake in TVH Consulting

6 września 2021

ProductLife Group expands to India and Central Europe

21 lipca 2021

21 Invest - France. Miejscowy zespół