21 Invest - France. Studium przypadku

Kupujemy firmy, które naszym zdaniem mogą rozwijać się szybciej niż gospodarka. Inwestujemy w zwiększenie przewagi konkurencyjnej oraz oferujemy naszą wiedzę w zdobywaniu nowych rynków zbytu na produkowane przez nie towary.

21 Invest - France. Przegląd krajowych aktualności

DL Software expands business towards new industry

12 grudnia 2019

21 Invest France completes its management transition

12 czerwca 2019

21 Invest France partners with Benoit Landanger to launch the new growth stage of the French leader in reusable surgical instruments

13 maja 2019

21 Invest - France. Miejscowy zespół