21 Invest - France. Studium przypadku

Kupujemy firmy, które naszym zdaniem mogą rozwijać się szybciej niż gospodarka. Inwestujemy w zwiększenie przewagi konkurencyjnej oraz oferujemy naszą wiedzę w zdobywaniu nowych rynków zbytu na produkowane przez nie towary.

21 Invest - France. Przegląd krajowych aktualności

LV Overseas acquired the Cargotrans group

29 stycznia 2020

DL Software expands business towards new industry

12 grudnia 2019

21 Invest France completes its management transition

12 czerwca 2019

21 Invest - France. Miejscowy zespół