back to investments

Monevia

Monevia jest dynamicznie rozwijającym się podmiotem na rynku finansowania firm w Polsce. Spółka skupuje nieprzeterminowane faktury od małych- i mikro-przedsiębiorstw. Usługi Monevii stanowią alternatywę dla faktoringu, jako jednego z niewielu źródeł finansowania dla polskich firm o niedużej skali działalności.

Key data
Bydgoszcz, Poland

Headquarters

  2014

  Investment year

   16

   Employees

    €M 39.1

    Sales

     Unrealized

     Status

      “Przez ostatnie 30 lat inwestowaliśmy we wspaniałe przedsiębiorstwa, a każdą firmę, której jesteśmy współwłaścicielem, wspieramy w budowaniu wartości”.

      Alessandro Benetton

      Geometric Shape
      Geometric Shape
      Geometric Shape
      Geometric Shape
      Geometric Shape
      Geometric Shape