back to investments

DL Software

DL Software is a vertical software editor addressing five industries today: Retail, Healthcare, Wholesale, Tourism and Real Estate with over 10,000 clients. It provides each business tailor-made software solutions and acts as a one-stop shop for Front Office Management, Information processing and Results consolidation.

Kluczowe dane
Paris, France

Siedziba

  2017

  Rok inwestycji

   591

   Liczba pracowników na koniec inwestycji

    €M 85

    Sprzedaż na koniec inwestycji

     Zakończone

     Status

      2021

      Rok zakończenia inwestycji

       “Przez ostatnie 30 lat inwestowaliśmy we wspaniałe przedsiębiorstwa, a każdą firmę, której jesteśmy współwłaścicielem, wspieramy w budowaniu wartości”.

       Alessandro Benetton

       Geometric Shape
       Geometric Shape
       Geometric Shape
       Geometric Shape
       Geometric Shape
       Geometric Shape