Informacje o firmie

Nazwa firmy: 21 CONCORDIA
Forma prawna: SPÓŁKA Z O.O.
Siedziba: Ul. Krakowskie Przedmieście 13, 00-071 Warszawa, Poland
Kapitał zakładowy: 50.000 PLN całkowicie opłacony
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) nr: 0000379342
NIP: 7010283977
Telefon: +48 22 630 6040
Fax: +48 22 630 7576

21 CONCORDIA jest zarządcą inwestycyjnym dla 21 Concordia Partners, funduszu private equity zarejestrowanego przez Komisję Usług Finansowych Jersey w Saint Helier na Wyspach Normandzkich jako spółka komandytowa pod numerem 1569, z siedzibą w Elisabeth House, 9 Castle Street, Saint Helier, JE42QP, Jersey Channel Islands.Fundusz regulowany jest postanowieniami umowy spółki komandytowej podpisanej przez wszystkich inwestorów w dniu 18 listopada 2013 r. i zmienionej w dniu 22 lipca 2015 r.

Zarząd 21 Concordia tworzą Dariusz Górka, Andre Mierzwa, Marek Modecki i Dawid Sukacz.

Należy pamiętać, że poszczególne spółki zarządzające przyjmują oddzielne polityki w celu przestrzegania prawodawstwa i wymagań lokalnych rynków.