back to investments

21 Partners rozrasta się na Polskę

21 Partners rozszerza swoją działalność na Polskę z dodatkowym miejscowym zespołem i funduszem private equity środkowego segmentu rynku: 21 Concordia.

21 Partners rozszerza swoją działalność na Polskę z dodatkowym miejscowym zespołem i funduszem private equity środkowego segmentu rynku: 21 Concordia. To rozszerzenie istniejących ośrodków private equity we Włoszech, Francji i Szwajcarii otwiera nowy rozdział w rozwoju 21 Partners wspólnie z czterema polskimi partnerami korzystającymi z długoletniej specjalistycznej wiedzy inwestycyjnej, znajomości lokalnego rynku i doświadczenia na nim. 21 Concordia ma za sobą swoje pierwsze zamknięcie, przy łącznej wartości zobowiązań na poziomie 60 mln euro. Fundusz 21 Concordia zdobył poparcie wiodących międzynarodowych instytucji: Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI), Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR), poza Polskim Funduszem Funduszy Wzrostu (PFFW) – inicjatywą wspieraną przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) i przez EFI – oraz historycznych inwestorów 21 Partners.Polska wyróżnia się jako rynek private equity o znacznym potencjale, wspierany silną i konkurencyjną gospodarką, stanowiący regionalną siłę napędową w Europie Środkowo-Wschodniej. Ponadto Polska zapewnia atrakcyjne możliwości inwestycyjne, jako że polscy przedsiębiorcy ze środkowego segmentu rynku coraz częściej poszukują lokalnych partnerów finansowych i strategicznych w celu wspierania wzrostu i rozwoju międzynarodowego.Strategia tworzenia wartości 21 Partners w oparciu o przyspieszenie wzrostu poprzez organiczne, skonsolidowane międzynarodowe inicjatywy na rzecz rozwoju, w połączeniu ze wzrostem efektywności spółek portfelowych, ma przyjąć się w żyznej ziemi, jaką jest Polska. Dzięki swojemu doświadczonemu miejscowemu zespołowi w Warszawie, który podziela wartości związane z przedsiębiorczością i energię 21 Partners, poza silną istniejącą już wcześniej relację, 21 Concordia jest w korzystnej sytuacji, aby zapewnić swoim inwestorom wysokiej jakości dostęp do jednych z najbardziej atrakcyjnych możliwości środkowego segmentu rynku, jakie Polska ma do zaoferowania.Alessandro Benetton i Gérard Pluvinet, partnerzy zarządzający i założyciele 21 Partners, podkreślają: – W 21 wierzymy w to, co najlepsze z obu światów, połączenie lokalnego podejścia z międzynarodowymi standardami. 21 Concordia to nowy krok w rozwoju naszej grupy, który otwiera drzwi do nowego rynku i przynosi korzyści z rozszerzenia sieci 21 wszystkim lokalnym zespołom i spółkom portfelowym.Andrzej Mierzwa, Dariusz Górka, Marek Modecki i Dawid Sukacz, partnerzy zarządzający 21 Concordia, powiedzieli: – Z dumą dołączamy do 21 Partners. Oferowane przez nich wsparcie instytucjonalne, wysokiej jakości najlepsze praktyki w zakresie private equity oraz międzynarodowa sieć dają 21 Concordia przewagę konkurencyjną w tworzeniu wartości w polskim środkowym segmencie rynku. Cieszymy się również na dalsze wspieranie naszych włoskich i francuskich partnerów możliwością rozszerzenia ich spółek portfelowych na Polskę i Europę Środkowo-Wschodnią.

France highlights and news

Aktualne wiadomości