Zenon Dąbrowski

Dyrektor Inwestycyjny

Zenon Dąbrowski rozpoczął pracę w 21 Concordia w czerwcu 2018 roku. Od 1999 roku jest związany z funduszami ARX Equity Partners (wcześniej DBG Eastern Europe), gdzie przeprowadził wiele projektów inwestycyjnych a w ostatnich latach pełni także rolę CFO. Posiada dyplom biegłego rewidenta i tytuł magistra Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.