Zbigniew Ziolek

Office manager

Zbigniew Ziolek dołączył do 21 Concordia w 2011r. Pracuje w Departamencie Administracji. Wcześniej pracował w Concordii.