Piotr Wierciński

Analyst

Piotr Wierciński dołączył do zespołu 21 Concordia w 2017 roku. Wcześniej odbył staże w zespołach wycen i modelowania finansowego PwC oraz bankowości inwestycyjnej w Rothschild. Piotr ukończył studia licencjackie w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Rachunkowość, podczas których odbył wymianę studencką na University of St. Gallen.