Marina Banfi

Office manager

Marina Banfi pracuje w 21 Invest od powstania firmy w 1992 r. Przedtem pracowała w Olivetti i IDC Italia.