Marek Modecki

Partner Zarządzający

Przed dołączeniem do grupy 21 Concordia, Marek Modecki był Partnerem Zarządzającym w Concordii oraz jej współzałożycielem w 1996 roku. Jako Partner Zarządzający w Concordii zrealizował z sukcesem wiele transakcji fuzji i przejęć oraz zajmował się doradztwem strategicznym i finansowym wspierając rozwój przedsiębiorstw w Polsce i zagranicą. Wcześniej, w 1990 roku stworzył w Polsce z Wojciechem Fibakiem grupę przedsiębiorstw kupujących  i zarządzających  wydawcami gazet. Marek Modecki otrzymał dyplom z Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia w Instytucie Max Planck w dziedzinie prawa międzynarodowego w Hamburgu w Niemczech.