François Barbier

Managing Partner

François Barbier jest w 21 Invest France od 1998 r., czyli od początku istnienia spółki. Zasiadał w Zarządzie, a w 2017 r. został wyznaczony na stanowisko Zastępcy Dyrektora Generalnego obok Gérarda Pluvinet, Prezesa. François Barbier posiada tytuł magistra z Bordeaux Business School oraz jest członkiem Société Française des Analystes Financiers (Francuskie Stowarzyszenie Analityków Finansowych).