Fabrice Voituron

Managing Partner

Fabrice Voituron dołączył do 21 Invest France w 2012 r., a w 2016 r. został Partnerem. Przedtem ponad dziesięć lat spędził w Omnes Capital, wcześniej natomiast pracował jako analityk w CLAM Private Equity i BNP Cardif. Fabrice uzyskał stopień magistra inżynierii finansowej na IAE Gustave Eiffel Paris XII.