Céline Launay

Legal Director

Céline Launay dołączyła do 21 Invest France w 1999 r. Obecnie zajmuje się sprawami prawnymi. Uzyskała stopień magistra prawa gospodarczego (MSc) oraz dyplom z prawa włoskiego na Uniwersytecie Paris X.