Andrea Mazzucato

Partner Zarządzający

Andrea Mazzucato dołączył do 21 Invest w 2003 r., a w 2020 r. został Partnerem Zarządzającym. Przedtem pracował w Private Equity Partners i ABN Amro, zajmując się bankowością prywatną i analizą spółek. Andrea Mazzucato ukończył zarządzanie na Uniwersytecie w Padwie, a wcześniej uczestniczył w kursach na Boston University i w London School of Economics.