Strategia zrównoważonego rozwoju

„Rozwój spółki portfelowej jest uzależniony nie tylko od jakości jej produktów oraz pracowników – zależy on również od całego otaczającego ja ekosystemu.” 

Alessandro Benetton
Founding Managing Partner
Rozwijająca się spółka wspiera bogate ekosystemy, które z kolei przyczyniają się do zrównoważonego, długoterminowego rozwoju spółki. Świadomość społeczna zawsze była częścią DNA grupy 21 Invest, a z czasem stała się podstawowym czynnikiem tworzenia wartości który realizujemy w spółkach portfelowych. 
Please click the below link to find 21 Invest's disclosure in accordance with Regulation (EU) 2019/2088 regarding its sustainability risk policy, principal adverse sustainability impacts statement and integration of sustainability risks in remuneration policy related to 21 Investimenti SGR SpA and 21 Centrale Partners SAS. 

„Spółki powinny tworzyć wspólną wartość poprzez rozwijanie korzystnych strategii biznesowych, które przynoszą wymierne korzyści społeczne.” 

Michael Porter
Profesor Harwardzkiej Szkoły Biznesu Twórca
Inicjatywy Tworzenia Wspólnej Wartości 
Stworzona przez Michaela Portera z Harwardzkiej Szkoły Biznesu Inicjatywa tworzenia wspólnej wartości  
jest rozwijającą się globalną społecznością liderów z całego świata, którzy możliwości biznesowe dostrzegają w wyzwaniach społecznych Grupa 21 Invest zdecydowała się na współpracę z Inicjatywą Tworzenia Wspólnej Wartości ponieważ jest ona spójna z jej strategią tworzenia wartości. W wielu przypadkach spojrzenie na inwestycję z perspektywy wspólnej wartości pozwala dostrzec nowe sposoby na zmianę trajektorii spółek i pobudza ich rozwój.  

Aktywny udział w sprawozdawczości UNPRI

Jako sygnatariusz UNPRI (Zasady Odpowiedzialnego Inwestowania ONZ) od 2009 r. grupa 21 Invest posiada szerokie praktyczne doświadczenie w dziedzinie zrównoważonego rozwoju oparte na realizacji konkretnych celów zakładających poprawę warunków socjalnych w społecznościach, rozwój ładu korporacyjnego i ochronę środowiska. Doświadczenie to uważamy za zasadniczą część naszej działalności, która zapewnia odpowiedzialne inwestowanie.  

Grupa 21 Invest otrzymała najwyższe noty za cykl sprawozdawczy 2015-2016: A+ za moduł Private Equity oraz A za Strategię i Zarządzanie 

Wysokie noty zostały przyznane za wyjątkową przejrzystość oraz prezentację inicjatyw środowiskowych, społecznych oraz rządowych.

Nasze publiczne sprawozdanie na temat przejrzystości można znaleźć na stronie internetowej UNPRI
UN PRI