21 Concordia inwestuje w VGL

4 lipca 2018

21 Concordia, fundusz private equity z grupy 21 Partners, nabył 40% udziałów w wiodącej grupie logistycznej i spedycyjnej – VGL Group Sp. z o.o. Grupa VGL prowadzi działalność w kilku segmentach sektora TSL i
zatrudnia około 450 osób.

Grupa zajmuje się spedycją około 55’000 TEU oraz realizuje około 90’000 FTL rocznie oraz prowadzi operację logistyczną na 12’000 m2 wynajętej powierzchni magazynowej. VGL skupia także swoje usługi na branży handlu detalicznego oferując swoim klientom kompleksowe usługi z zakresu zarządzania łańcuchem dostaw. Zdywersyfikowana baza klientów Grupy składa się z 4’500 podmiotów, którzy obsługiwani są przez 17 lokalizacji Spółki znajdujących się w 14 polskich miastach, w tym przez siedzibę główną w Gdyni, oraz 3 biur w Chinach (Hong-Kong, Ningbo i Szanghaj). Zarządzający Spółką Sebastian Sołtys, przy wsparciu Członków Rady Nadzorczej i założycieli – Grzegorza Dobkowskiego i Marcina Gruchały oraz zespołu 21 Concordia, będą realizować wspólną strategię dalszego dynamicznego rozwoju poprzez:

• umocnienie pozycji Spółki na rynku poprzez rozwój rozwiązań technologicznych oraz efektywny cross-selling usług logistycznych
• ekspansję zagraniczną,
• konsolidację rynku,
• dalszy rozwój usług o znacznej wartości dodanej

Dariusz Górka, Partner Zarządzający 21 Concordia skomentował: „VGL to dla nas bardzo dobra inwestycja z historią i perspektywami szybkiego wzrostu wspartymi przez rosnącą skłonność przedsiębiorstw do outsourcingu operacji logistycznych profesjonalnym firmom dostarczającym w pełni zintegrowane rozwiązania. Cieszymy się, że będziemy mogli współpracować ze Spółką i jej profesjonalnym Zarządem pisząc kolejny rozdział w historii jej rozwoju.” 

Zdecydowaliśmy się na współpracę z 21 Concordia ze względu na wspólną wizję rozwoju, doświadczenie 21 Concordia w realizacji strategii konsolidacji rynku oraz biznesowe podejście Funduszu. Wierzymy, że przy profesjonalnym wsparciu 21 Concordia będziemy w stanie zwiększyć skalę naszej działalności w Polsce, zaoferować nowe usługi oraz wejść na nowe rynki” powiedział Grzegorz Dobkowski, Współzałożyciel, obecny Akcjonariusz oraz Członek Rady Nadzorczej Grupy VGL. 

Sebastian Sołtys, Prezes Zarządu Grupy VGL dodał: „Partnerstwo z 21 Concordia otwiera nowy rozdział w naszej historii. Wierzymy, że z profesjonalnym wsparciem Funduszu będziemy w stanie przyspieszyć rozwój
Grupy wykorzystując m.in. dynamiczny wzrost rynku logistycznego

21 Concordia inwestuje w Sare

21 Concordia, fundusz private equity z grupy 21 Partners, nabył 65.45% udziałów w wiodącej grupie marketingu internetowego notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – SARE SA.
Read more

21 Concordia inwestuje w Apaczka

21 Concordia, fundusz private equity z grupy 21 Partners, nabył 42% udziałów w wiodącym operatorze logistycznym R2G Polska Sp. z o.o. Spółka działa jako profesjonalny broker zapewniając najwyższej jakości obsługę logistyczną firmom z sektora SOHO i SME działającym w obszarze e-commerce oraz innych tradycyjnych sektorach gospodarki, jednocześnie podnosząc efektywność działania największych firm kurierskich.
Read more
Załaduj więcej
Fail to load posts. Try to refresh page.