21 Invest - Italy. Studium przypadku

Kupujemy firmy, które naszym zdaniem mogą rozwijać się szybciej niż gospodarka. Inwestujemy w zwiększenie przewagi konkurencyjnej oraz oferujemy naszą wiedzę w zdobywaniu nowych rynków zbytu na produkowane przez nie towary.

21 Invest - Italy. Przegląd krajowych aktualności

21 Investimenti acquired Bodino

5 września 2018

21 Investimenti to acquire Carton Pack

3 lipca 2018

21 Investimenti to sell Forno d’Asolo

12 czerwca 2018

21 Invest - Italy. Miejscowy zespół