21 Invest - Italy. Studium przypadku

Kupujemy firmy, które naszym zdaniem mogą rozwijać się szybciej niż gospodarka. Inwestujemy w zwiększenie przewagi konkurencyjnej oraz oferujemy naszą wiedzę w zdobywaniu nowych rynków zbytu na produkowane przez nie towary.

21 Invest - Italy. Przegląd krajowych aktualności

21 Partners has become 21 Invest: a story that renews itself alongside its companies

28 listopada 2018

21 Investimenti to acquire Carton Pack

6 września 2018

21 Investimenti acquired Bodino

5 września 2018

21 Invest - Italy. Miejscowy zespół