21 Invest - France. Studium przypadku

Kupujemy firmy, które naszym zdaniem mogą rozwijać się szybciej niż gospodarka. Inwestujemy w zwiększenie przewagi konkurencyjnej oraz oferujemy naszą wiedzę w zdobywaniu nowych rynków zbytu na produkowane przez nie towary.

21 Invest - France. Przegląd krajowych aktualności

21 Invest France acquires ProductLife Group

21 stycznia 2019

21 Partners has become 21 Invest: a story that renews itself alongside its companies

28 listopada 2018

21 Centrale Partners to sell Skill & You

16 lipca 2018

21 Invest - France. Miejscowy zespół