21 Invest - France. Studium przypadku

Kupujemy firmy, które naszym zdaniem mogą rozwijać się szybciej niż gospodarka. Inwestujemy w zwiększenie przewagi konkurencyjnej oraz oferujemy naszą wiedzę w zdobywaniu nowych rynków zbytu na produkowane przez nie towary.

21 Invest - France. Przegląd krajowych aktualności

21 Centrale Partners to sell Skill & You

16 lipca 2018

Maxicoffee joins Daltys

3 kwietnia 2018

Synerlab raises €M 160 to finance its growth

18 lipca 2017

21 Invest - France. Miejscowy zespół